Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową gazu wysokiego ciśnienia w km 10+400 w dniu 20.09.br. wprowadzono zamknięcie dla ruchu drogi gminnej ul. Leśnej – przedłużenia ul. Sosnowej, pomiędzy miejscowościami Nowe Miasto Lubawskie i Gwiździny.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z przebudową gazu wysokiego ciśnienia w km 10+400 w dniu 20.09.br. wprowadzono zamknięcie dla ruchu drogi gminnej ul. Leśnej – przedłużenia ul. Sosnowej, pomiędzy miejscowościami Nowe Miasto Lubawskie i Gwiździny.

Wykonywanie stabilizacji – odcinek próbny

Wykonywanie stabilizacji – odcinek próbny

W dn.19.09.br. Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem  C3/4 dowożonej z węzła w km 16+975-17+180.

W dn.19.09.br. Wykonawca Robót rozpoczął realizację odcinków próbnych dla poszczególnych rodzajów robót konstrukcyjnych. Aktualnie wykonywany jest odcinek próbny podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem  C3/4 dowożonej z węzła w km 16+975-17+180.

XIX Rada Budowy

XIX Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby personelu i sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W sierpniu Wykonawca prowadził prace związane z wykonywaniem wykopów, nasypów, wykonywaniem pali na obiektach mostowych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych.

Informujemy, że w dniu 9.09.br. odbyła się dziewiętnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.