Tablice informacyjne

Tablice informacyjne

W związku z realizacją inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o ustawieniu na Budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego tablic informacyjnych.

W związku z realizacją inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o ustawieniu na Budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego tablic informacyjnych.

XVIII Rada Budowy

XVIII Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 12.08.br. odbyła się osiemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W czerwcu Wykonawca rozpoczął prace związane z odhumusowaniem terenu, wykonywaniem wykopów.

Informujemy, że w dniu 12.08.br. odbyła się osiemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15….

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 6.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG182028N (ul.Wiejska) i skierowanie ruchu na objazd, który prowadzony będzie po drogach gminnych, powiatowych i DK15. Wjazd na zamykaną drogę gminną – ul. Wiejską zlokalizowany jest w km 320+150 DK15 strona prawa. Należy pamiętać o ograniczeniach tonażowych.
Objazd od strony Ostródy prowadzony będzie po drodze powiatowe 1335N (ul. Lidzbarska) relacji Nowe Miasto Lubawskie – Lidzbark Welski (wjazd od DK15 w km 322+700 strona prawa) i kolejno w m. Kacze Bagno drogą powiatową 1323N do Krzemieniewa.
Objazd od strony Brodnicy prowadzony będzie przez drogę powiatową DP1248N relacji Nielbark-Bratuszewo (wjazd od
W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

schem01_2

.. informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 6.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG182028N (ul.Wiejska)

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu mostowego , w dniu 5.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG180026N i skierowanie ruchu na objazd, który prowadzony będzie po drogach gminnych, powiatowych i DK15.
Objazd od strony Ostródy prowadzony będzie po drodze krajowej DK15 dla obu z wyłączanych z ruchu kierunków, czyli do Brzozia i do Augustowa, aż do skrzyżowania drogi krajowej DK15 z drogą powiatową DP 1808C stanowiącą bezpośredni dojazd do m. Augustowo i Brzozie. Objazd od strony Brodnicy będzie miał swój początek od skrzyżowania z drogą gminną DG 180026N (stanowiącą dojazd do m. Augustowo).

W sąsiedztwie budowanego obiektu mostowego dopuszcza się ruch mieszkańców oraz dojeżdżających do pół uprawnych.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

.. w dniu 5.08 br. zaplanowano zamknięcie drogi gminnej DG180026N i skierowanie ruchu na objazd

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34454/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 8.30.