XVII Rada Budowy

XVII Rada Budowy

Informujemy, że w dniu 15.07.br. odbyła się siedemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. Dodatkowo poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W czerwcu Wykonawca rozpoczął prace związane z odhumusowaniem terenu oraz prowadził prace związane z przebudową kolizji energetycznych.

Informujemy, że w dniu 15.07.br. odbyła się siedemnasta Rada Budowy dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.