Podpisanie Umowy o Dofinansowanie

Podpisanie Umowy o Dofinansowanie

Informujemy, że w dniu 25.06 br. podpisana została Umowa o Dofinansowanie dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.
Unijne dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Informujemy, że w dniu 25.06 br. podpisana została Umowa o Dofinansowanie dla projektu pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15.

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Tymczasowa Organizacja Ruchu

W związku z rozpoczęciem prac na Budowie Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15, informujemy o możliwym wystąpieniu na drodze wojewódzkiej nr 538 utrudnień w ruchu.

Tymczasowa Organizacja Ruchu obowiązywać będzie od dn. 24.06.2019r.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

..Tymczasowa Organizacja Ruchu obowiązywać będzie od dn. 24.06.2019r.

Rozpoczęcie robót ziemnych

Rozpoczęcie robót ziemnych

Informujemy, że na terenie budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego rozpoczęły się roboty ziemne polegające na odhumusowaniu terenu.

Informujemy, że na terenie budowy Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego rozpoczęły się roboty ziemne polegające na odhumusowaniu terenu.

XVI Rada Budowy

XVI Rada Budowy

10.06 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się szesnasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny postęp prac projektowych i robót. W maju Wykonawca Robót rozpoczął prace związane z przebudową kolizji wodociągowej oraz SN i nn.
Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

10.06 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się szesnasta Rada Budowy.