XIV Rada Budowy

XIV Rada Budowy

15.04 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się czternasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, BHP oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

15.04 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się czternasta Rada Budowy.

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 19 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 10.00.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33050/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, że kolejne spotkanie z podwykonawcami odbędzie się 19 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 o godzinie 10.00.

Bociany wróciły do gniazda

Bociany wróciły do gniazda

Zgodnie z wydanym zezwoleniem, dotrzymując wskazanych terminów, w dniu 19 stycznia 2019 roku wykonano prace polegające na przeniesieniu gniazda jednej pary bociana białego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”. Gniazdo zostało przeniesione poza obszar oddziaływania inwestycji.
4 kwietnia br. można było zobaczyć dwa bociany w gnieździe z nową lokalizacją.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem, dotrzymując wskazanych terminów, w dniu 19 stycznia 2019 roku wykonano prace polegające na przeniesieniu gniazda jednej pary bociana białego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”. Gniazdo zostało przeniesione poza obszar oddziaływania inwestycji.
4 kwietnia br. można było zobaczyć dwa bociany w gnieździe z nową lokalizacją.