Utrudnienia w ruchu w ciągu ul. Mszanowskiej

Utrudnienia w ruchu w ciągu ul. Mszanowskiej

W celu wykonania ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Drwęcy, który znajduje się w ciągu ul. Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim, informujemy o wprowadzeniu na dzień 26.02 br. Czasowej Organizacji Ruchu.
Czasowa Organizacja Ruchu polegać będzie na wprowadzeniu objazdu mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Mszanowskiej w Nowym Mieście Lubawskim poprzez drogę krajową nr 15, ul. Grudziądzką i Leśną w Bratianie, ul. Długą i Podleśną w Mszanowie.
Czas trwania utrudnień 2 h.
Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się znakom.

…informujemy o wprowadzeniu na dzień 26.02 br. Czasowej Organizacji Ruchu.

Spotkanie z podwykonawcami

Spotkanie z podwykonawcami

Informujemy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na  względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.
Termin i miejsce najbliższego spotkania to 21 luty 2019 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89, godz. 12.00

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32232/Spotkania-z-podwykonawcami

Informujemy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie mając na  względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

XII Rada Budowy

XII Rada Budowy

11.02 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dwunasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. W zakresie wykonywanych robót Wykonawca w miesiącu styczeń prowadził prace porządkowe po wycince (zwożenie karp, oczyszczanie terenu, zwożenie kłód), oraz roboty rozbiórkowe.
Podczas spotkania poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W zakresie etapu prac projektowych trwają prace związane z weryfikacją dokumentacji projektowej, kontynuowane były prace nad projektami wykonawczymi każdej z branży.

11.02 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dwunasta Rada Budowy.