XI Rada Budowy

XI Rada Budowy

14.01 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się jedenasta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót.
W zakresie wykonywanych robót Wykonawca wykonał mechaniczne ścinanie pni drzew, karczowanie krzaków i zagajników , usuwanie karpin, samosiejek i odrostów pozostałych po wycince drzew i krzewów z terenów leśnych. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska, dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.
W zakresie etapu prac projektowych trwają prace związane z weryfikacją dokumentacji projektowej, kontynuowane były prace nad projektami wykonawczymi każdej z branży.

14.01 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się jedenasta Rada Budowy.