X Rada Budowy

X Rada Budowy

10.12 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dziesiąta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót.
Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

X Rada Budowy 10.12 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dziesiąta Rada Budowy. Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.