Tymczasowa Organizacja Ruchu

Znak - Uwaga roboty drogowe W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi, polegającymi m.in. na wycince drzew przydrożnych w m. Pacółtowo (DW 538), w dniach 29-30.11 wprowadzona zostanie Czasowa Organizacja Ruchu.

Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności, podporządkowanie się znakom i osobom kierującym ruchem.

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi, polegającymi m.in. na wycince drzew przydrożnych w m. Pacółtowo (DW 538), w dniach 29-30.11 wprowadzona zostanie Czasowa Organizacja Ruchu.Utrudnienia polegać będą na chwilowym zatrzymywaniu ruchu i ruchu wahadłowym, w celu umożliwienia pracy sprzętu. Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie ostrożności, podporządkowanie się znakom i osobom kierującym ruchem.

IX Rada Budowy

IX Rada Budowy

19.11 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dziewiąta Rada Budowy.
Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót.
Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

IX Rada Budowy 19.11 br. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się dziewiąta Rada Budowy. Podczas spotkania omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska. Podjęto kwestie dot. bhp oraz oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.