VI Rada Budowy

13 sierpnia 2018r. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się szósta Rada Budowy.

Podczas spotkania omówiony został postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska jak również oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.

13 sierpnia 2018r. przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Nadzoru odbyła się szósta Rada Budowy. Podczas spotkania omówiony został postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych i robót. Ponadto poruszono kwestie dot. Ochrony Środowiska jak również oceniono zasoby Personelu i Sprzętu zaangażowane przez Wykonawcę.