Podpisanie Kontraktu z Wykonawcą

W dniu 2 lutego 2018 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą ” Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15″. Wykonawca : Lider – PORR S.A., Partner – Porr Bau GmbH. Czas realizacji inwestycji 34 miesiące (w trakcie robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Wartość Kontraktu: 318.193.128,00 zł brutto

W dniu 2 lutego 2018 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą ” Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15″. Wykonawca : Lider – PORR S.A., Partner – Porr Bau GmbH. Czas realizacji inwestycji 34 miesiące (w trakcie robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia…